Gesintuvų patikra

Gesintuvų patikra, pildymas ir techninė priežiūra

 

Atliekame visų tipų nešiojamų ir vežiojamų gesintuvų patikrą, pildymą ir remontą Kupiškio g. 3, Šiauliai.

 

 • Gesintuvų patikra (gesintuvų techninė priežiūra*) atliekama ne rečiau kaip kartą per metus.
 • Visų pirminių gaisro gesinimo priemonių techninės priežiūros darbai atliekami specializuotose dirbtuvėse Šiauliuose, Kupiškio g. 3. Sudarius pirminių gaisro gesinimo priemonių techninės priežiūros sutartį atliekame gesintuvų patikros galiojimo kontrolę, taikome nuolaidas, atskiru susitarimu gesinimo priemones paimame ir grąžiname savo transportu.
 • Atliekame gesintuvų korpusų hidraulinį bandymą. Bandymai privalomi visų tipų gesintuvams ne rečiau kaip kas 10 metų.
 • Atliekame vidaus priešgaisrinių čiaupų techninę priežiūrą (gaisrinių čiaupų, kranų patikrą, slėgio patikrą, sistemos praplovimą, gaisrinių rankovių bandymą ir perkantavimą). Techninė priežiūra atliekama kartą per metus.
 • Parenkame reikalingas pirmines gaisro gesinimo priemones pagal gesinimo medžiagą, gaisro klasę, patalpų plotą ir t.t.

Licencija atlikti techninę priežiūrą  2005.04.11. Nr. 0045. Techninę priežiūrą atlieka kvalifikuoti specialistai.

 

Gesintuvų techninės priežiūros metu atliekama:

Milteliniai gesintuvai:

 • Miltelinio gesintuvo korpuso apžiūra (mechaniniai pažeidimai, korozija, dažų danga ir t.t). Tikrinama, ar nepasibaigęs korpuso hidraulinio bandymo terminas. Jei šis terminas pasibaigęs, ar esant korozijos pažeidimams, gesintuvas bandomas;
 • Gesinimo miltelių persijojimas;
 • Paleidimo – uždarymo mechanizmo patikra, manometro patikra, galimų gedimų nustatymas (esant reikalui remontas ar keitimas);
 • Miltelinio gesintuvo užpildymas;
 • Gesintuvo žarnelės  ar purkšto patikra (esant reikalui remontas ar pakeitimas);
 • Miltelinio gesintuvo sandarumo patikra;
 • Gesintuvo paleidimo –uždarymo mechanizmo plombavimas, patikros ženklo ir naudojimo instrukcijos (esant poreikiui) užklijavimas.

Angliarūgštės gesintuvai:

 • Gesintuvo korpuso apžiūra (mechaniniai pažeidimai, korozija, dažų danga ir t.t). Tikrinama, ar nepasibaigęs korpuso hidraulinio bandymo terminas. Jei šis terminas pasibaigęs, ar esant korozijos pažeidimams, gesintuvas bandomas;
 • Angliarūgštės gesintuvo užpildo patikra pasveriant;
 • Gesintuvo užpildymas CO2 dujomis (esant poreikiui);
 • Angliarūgštės gesintuvo sandarumo patikra;
 • Gesintuvo žarnos ir difuzoriaus patikra (esant reikalui remontas ar pakeitimas);
 • Angliarūgštės gesintuvo paleidimo –uždarymo mechanizmo plombavimas, patikros ženklo ir naudojimo instrukcijos (esant poreikiui) užklijavimas.

Vandens putų gesintuvai:

 • Vandens putų gesintuvo korpuso apžiūra (mechaniniai pažeidimai, korozija, dažų danga ir t.t). Tikrinama, ar nepasibaigęs korpuso hidraulinio bandymo terminas. Jei šis terminas pasibaigęs, ar esant korozijos pažeidimams, gesintuvas bandomas;
 • Paleidimo – uždarymo mechanizmo patikra, manometro patikra, (esant paleidimo balionėliui užpildo svorio patikra), galimų gedimų nustatymas (esant reikalui remontas ir keitimas);
 • Vandens putų gesintuvo užpildymas gesinimo medžiagomis;
 • Vandens putų gesintuvo sandarumo patikra;
 • Gesintuvo žarnelės  ir putų generatoriaus patikra (jei reikia remontas ar pakeitimas);
 • Vandens putų paleidimo – uždarymo mechanizmo plombavimas, patikros ženklo ir naudojimo instrukcijos (esant poreikiui) užklijavimas.

 

* Gesintuvų techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64. bei Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360.

Dėl gesintuvų patikros kreiptis:

Kupiškio g. 3, Šiauliai
Pranas Gaupšas
+370 620 98009

Kvalifikuotas personalas

Dirba 35 specialistai, iš kurių 50 % darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 60 % dirbančiųjų specialistų bendrovėje dirba daugiau kaip 10 metų.

Mūsų vizija

Kokybiškas paslaugų tiekimas pagal savo veiklos sritis.

Mūsų misija

Užtikrinti savo klientams nepertraukiamą įrengimų darbą, įgyvendinant savo idėjas ir gerovės kūrimą.