Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

UAB Nirlita  (toliau – Bendrovė) gerbia visų klientų ir šios svetainės lankytojų (toliau – Klientai) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir saugumą, naudojantis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, lankantis Bendrovės svetainėje www.nirlita.lt  (toliau – Interneto svetainė).

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą

UAB Nirlita vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
    asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
    asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
    asmens duomenys nuolat atnaujinami;
    asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
    asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1.     ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

1.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.
1.3.   Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo Įmonės svetainėje esančią skiltį „Susisiekite su mumis“ arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
1.3.    Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

2.     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1.    Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
2.2.    Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

2.2.1.    Vidaus administravimo tikslu.
2.2.2.    Įmonės gaunamų paslaugų, statybinės įrangos nuomos, pardavimo, techninio aptarnavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė; potencialių klientų mokumo vertinimas (kai parduodama su mokėjimo atidėjimu ar išnuomojama ypač didelės vertės statybinė įranga) ir įsiskolinimo valdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
    Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
    Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
    Asmens tapatybės dokumento Nr.;
    Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo);
    Kita su sutarties sudarymu susijusi informacija.

2.2.3.    Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    Asmens kodas / gimimo data;
    Apmokėjimo istorija;
    Adresas;
    Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

2.2.4.    Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai);
    Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
    Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas (žinutė).

2.2.5.    Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

2.2.6.    Įmonės turto, darbuotojų bei Įmonės svečių apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

2.2.7.    Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

3.      TRETIEJI ASMENYS IR ĮGALIOTI DUOMENŲ TVARKYTOJAI

3.1.     UAB Nirlita įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2.    Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

4.     NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

UAB Nirlita supranta nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo saugumo svarbą, nepilnamečių asmens duomenų tvarkyme taikydama visas atitinkamas administracines ir technologines apsaugos priemones.

 

5.      DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1.    Duomenų subjektas turi teisę ištrinti asmens duomenis.

5.2.    Duomenų subjektas turi teisę pateikti užklausą UAB Nirlita dėl su juo susijusių asmens duomenų.

5.3.    Duomenų subjektas turi teisę riboti asmens duomenų tvarkymą.

5.4.    Duomenų subjektas turi teisę paduoti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo paduoti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

 

6.      ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

6.1.     UAB Nirlita saugo asmens duomenis taip, kad būtų galima nustatyti duomenų subjektus tol, kol tai yra būtina tikslams pasiekti, išskyrus įstatymų numatytus reikalavimus.

6.2.    UAB Nirlita sunaikina ir (arba) ištrina visus asmens duomenis, kurie nėra skirti išsaugoti.

 

7.     SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

7.1.    Slapukas (angl. cookie)– nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

7.2.    Svetainė www.nirlita.lt naudoja slapukus, kad vartotojams būtų patogiau naudotis svetaine.

7.3.    Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, galite užblokuoti Jūsų prietaise saugomus slapukus. Tam Jums reikia pakeisti savo naršyklės nustatymus. Be slapukų gali būti prieinamos ne visos paslaugos.

 

8.     PRIVATUMO PRINCIPŲ PAKEITIMA

8.1.   UAB Nirlita atnaujina privatumo principus atnaujina pagal poreikį.

8.2.   Kontaktai. Klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis:

UAB Nirlita, buveinės adresas: Metalistų g.6, Šiauliai, LT- 78107, info@nirlita.lt, Tel.: +370 41 544 353