Gesintuvai

Ar moki naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis?

Pagrindinė pirminio gaisro gesinimo priemonių yra gesintuvai. Gesintuvai būna vandens, putų, angliarūgštės ar milteliniai gesintuvai.